Haudontamunien tuotanto

Broileremonuorikot siirretään nuorikkokasvattamosta munittamoon 18 – 20 viikon iässä. Ne aloittavat muninnan noin 23 viikon iässä ja munivat 60 viikon ikään saakka. Siirrossa tavoiteltava kukkomäärä on 1 kukko 8-9 kanaa kohden. Kanat ja kukot ruokitaan munittamossa erillisruokkijoilla. Broileremot alkavat munia, kun ruokinta ja valaistus ovat sopivat. Munintahuippu saavutetaan noin 28 – 30 viikon iässä, jolloin muninta voi ylittää muutaman viikon ajan 90 %. Broileremo munii munintajaksoissa. Munintajaksoissa munat tuotetaan peräkkäisinä päivinä ja munintajaksoja erottaa 1 – 2 munatonta päivää. Munintajakson pituus lyhenee munintahuipun jälkeen, mikä nähdään muninnan alenemisena.

Broileremohalli on tyypillisesti leveydeltään 13 – 14 metriä. Hallin keskellä on pesälinja, jossa kanat käyvät munimassa. Pesän edustalla on molemmin puolin 2 – 2,4 metriä muovista ritilää ja hallin molemmilla seinustoilla noin 2 – 3 metrin leveydeltä kuivikealuetta, jossa kanat pääsevät kuopsuttamaan ja kylpemään. Kuivikemateriaalina käytetään yleensä turvetta. Pesistä munat vierivät hihnalle, joka kuljettaa ne huoltotilaan pakattavaksi hautomoseuloille ja seulat hautomovaunuihin. Uusimmat broileriemohallit ovat leveydeltään 28 metriä ja niissä on kaksi pesälinjaa. Haudontamunat desinfioidaan tilalla jokaisen munien keruun jälkeen ja ne haetaan tiloilta kahdesti viikossa hautomolle. 21 vuorokauden haudonnan jälkeen hedelmöittyneistä munista kuoriutuu hautomolla untuvikkoja.

WP_20151212_006

Tuotantoaikana halleista otetaan salmonellanäytteitä kahden viikon välein ja linnuista otetaan verinäytteitä terveystarkkailuohjelman mukaisesti 12 viikon välein. Broileriemotilat lähettävät kaikki tuotantotiedot parvista DanHatch Finland Oy:lle viikoittain, sisältäen mm. tiedot muninnasta, rehumääristä, poistumista, valo-ohjelmasta jne. Tiedot kerätään ja analysoidaan entistä parempien tuotantotulosten saavuttamiseksi.