Toiminta

Vanhempaispolven nuorikoiden kasvattaminen on koko haudontamunatuotannon perusta. Kasvattamisessa keskitytään parven tasaisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen. DanHatch Finlandilla on 5 sopimusnuorikkotuottajaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Jokainen tila kasvattaa noin 2,3 parvea vuodessa.

Nuorikkokasvatus

 

DanHatch Finland Oy:lla on Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen alueella 15 sopimusmunittajaa, jotka tuottavat vuosittain noin 45 miljoonaa haudontamunaa. Haudontamunien tuotannossa tärkeimpiä asioita ovat tuotantoeläinten hyvinvointi käsi kädessä hyvien tuotantotulosten kanssa sekä haudontamunien hyvä laatu ja hygienia.

Haudontamunien tuotanto

 

DanHatch Finland Oy:n kaksi hautomoa sijaitsevat Kokemäellä ja Mynämäellä. Mynämäellä toiminta on aloitettu vuonna 2001. Tällä hetkellä koko HKScan Finland Oy:n broilertuotannon tarve tuotetaan Mynämäen hautomolla. Kokemäen hautomolla haudontaan vientiuntuvikkoja.

Hautomot

 

Hautomoilta lähtee useana päivänä viikossa untuvikkoja broilerikasvattamoon. DanHatch Finland Oy tekee tiivisti yhteistyötä HKScanin ja heidän broilerinkasvattajien kanssa. Tavoitteena on kasvattaa tasakokoinen parvi noin viidessä viikossa.

Broilerin kasvatus

 

KirraSeppo-281