Kuluttajille

Emoparvet saapuvat Ruotsista Aviagen SweChick:n hautomolta päivän ikäisinä untuvikoina. Untuvikot siirretään kasvamaan erityisesti niitä varten rakennettuihin nuorikkokasvattamoihin, jotka sijaitsevat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Emonuorikot kasvavat aina vapaana turvepehkun päällä ja kasvattamoissa on erilaisia tasoja ja orsia, jotta linnut oppivat käyttämään niitä jo ennen siirtoa emokanalaan. Nuorikoiden itsensä sekä niiden tulevien jälkeläisten terveyden varmistamiseksi ne myös rokotetaan yleisimpiä kanoilla esiintyviä tarttuvia tauteja, kuten Gumborotautia ja sinisiipitautia vastaan. Yleisimmin rokotteet annetaan linnuille juomaveden mukana.

Noin kahdeksantoista viikon iässä nuorikot siirretään emokanaloihin, jossa myös kanat ja kukot yhdistetään. Siirrosta noin kuukauden kuluttua alkavat pesiin ilmestyä ensimmäiset munat, mutta haudontaan munia aletaan kerätä vasta myöhemmin, emojen ollessa noin 25 viikon iässä. Haudontamunat kerätään useita kertoja päivässä ja munat desinfioidaan heti keruun jälkeen niiden hygienian varmistamiseksi. Munat varastoidaan munintapäivän mukaan merkittyinä tilalla olevissa erillisissä munavarastoissa, joiden olosuhteet (lämpötila, kosteus) ovat tarkasti säädeltyjä.  Munat haetaan hautomoille kahdesti viikossa. Emoparvet kuuluvat terveystarkkailuun, mikä tarkoittaa sitä, että niiltä otetaan säännöllisin väliajoin näytteitä niiden terveydentilan varmistamiseksi.

Hautomossa munat siirretään munavarastoon, josta ne nopeasti siirtyvät haudontakoneisiin. Haudonta kestää 21 vuorokautta ja on erittäin tarkasti säädeltyä eri tekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden suhteen. Haudontakoneista munat siirtyvät kuorijakoneisiin, joissa untuvikkojen kuoriutuminen tapahtuu. Kuoriutumisen jälkeen munankuoret poistetaan, untuvikot tarkastetaan ja siirretään kuljetuslaatikoissa untuvikkohuoneeseen odottamaan kuljetusta.

Untuvikot kuljetetaan muutaman tunnin sisällä kuorijakoneesta oton jälkeen kasvattamoihin. Kuljetus tapahtuu aina untuvikkoja varten erikseen suunnitellulla untuvikkoautolla. Tuottaja on varautunut untuvikkojen tuloon pesemällä ja desinfioimalla kasvattamon, tuomalla lattialle reilun kerroksen uutta ja puhdasta turvepehkua ja lämmittämällä hallin untuvikoille sopivaksi. Myös rehu ja vesi ovat valmiina odottamassa untuvikoita. Untuvikkojen hyvän alun kannalta näillä vastaanottavan tilan olosuhteilla on erittäin suuri merkitys.